Geniş Alan Ağları (WAN) Ankara

Geniş Alan Ağ Altyapısı çözümlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verir olması gerekir ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak güvenlik, erişilebilirlik ve maliyet büyük önem taşır.

Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan bilgilerin önemli olmasından dolayı büyüyen işletmelerin en önemli endişelerinden birisidir. Bu yüzden ağların çok iyi korunması gerekir. Diğer yandan ağların hizmet dışı kalmaması işlerin devamı açısından büyük önem taşır. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an ağa ve bilgilere her an erişebilirler.

Sunduğumuz Geniş Alan Ağ Altyapı çözümleri ile büyüyen işletmeler ağla ilgili maliyetleri azaltabilirler ve yatırım koruması elde ederler. Ayrıca Mobilite ve IP İletişimleri gibi gelecek çözümlere de açıktır.  Geniş Alan Ağ Çözümlerinin avantajları ;

 

 • İş esnekliğinin maksimizasyonu
 • Maliyetlerin azalması
 • Verimliliğin artması
 • İşlerin online yürütülebilmesi
 • Artan ağ trafiğinin yönetilebilmesi
 • Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme (dahili ve harici)
 • Kritik iş uygulamalarının hizmet dışı kalma sürelerinin azalması
 • Erişebilirlik ve esneklik, büyüyen işletmeler ağ hata toleransını geliştirebilir, bantgenişliği kullanımını optimize edebilir ve birleşmiş ses, veri ve video ağlarına kolaylıkla geçiş yapabilirler.
 • Standartlara dayalı tam entegre bileşenlerden oluşturulmuş ağlara, mobilite ve IP İletişimleri gibi çözümler kolaylıkla eklenebilir.

Geniş alan ağ, coğrafi olarak birbirinden doğrudan bağlantı yapılamayacak kadar uzak olan noktaları farklı protokol ve teknolojileri kullanarak birbirine bağlayan bir iletişim ağıdır. Geniş alan ağ bağlantısı yapılandırılırken noktalar arasında uygun teknolojinin kullanılması gerek performans gerekse maliyet olarak en uygun çözümün üretilmesi büyük önem taşır. Türk Telekom alt yapısı kullanılarak yapılandırılacak Geniş Alan Ağ Altyapısı alternatifleri aşağıda belirtilmiştir:

 

 

 

VOIP ÇÖZÜMLERİ

Data Hatları Üzerinden Ses/Fax Çözümleri :

Voice Over IP (VOIP) teknolojisi adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir IP Network (Kiralık Hat, Frame Relay, xDSL vs.) üzerinden ses ve dolayısıyla da fax iletişimi için geliştirilen bir teknolojidir. Bu sayede özellikle uzak noktalarla yapılan telefon/fax iletişimi çok ucuzlamakta veya bedava olmaktadır. VOIP cihazlarının işgal ettiği bant genişliği de sadece 6,3Kbps (Normal telefon hatları 64Kbps dır.) olduğu için data hattında herhangi bir yavaşlamaya neden olmaz.

VOIP cihazları çözümlerinde mevcut IP ağı cihazlarında ve PBX santralinde herhangi değişiklik yapmadan VOIP cihazı çok kısa bir süre içinde sisteme entegre edilebilir. VOIP cihazları özel bir santrale veya belli marka bir Router a bağımlı değildir. Her Router ve Santral ile çalışabilir. Bu da VOIP yatırımı maliyetini azaltan çok önemli bir faktördür.

VOIP teknolojisinde bir data hattı üzerinden datanın yanında ses ve fax iletişimi yapılmasını amaçlanmaktadır. Türk Telekom’un X.25, Frame Relay, ATM ve TDM Network’leri ve de bildiğimiz Internet VOIP teknolojisini destekler. Bunlardan X.25 eski bir teknoloji olduğu için çok yavaştır ve bu yüzden ses paketlerini taşırken gecikme olabileceği için tercih edilmez. ATM ise hem pahalı olduğu için hem de henüz firmalerın bu yüksek teknolojiye ihtiyaçları olmadığı için ülkemizde yeterince yaygın değildir. Bu nedenle günümüzde VOIP uygulamalrı için en çok Frame Relay, TDM (NewBridge ve DXX) ve Internet (Leased Line veya xDSL gibi yüksek hızlı ve güvenilir bir bağlantı olmalı) altyapıları kullanılmaktadır. Bunlardan Frame Realay ve TDM daha çok yurtiçi uygulamalar için uygundur. Internet ise hem yurtiçi hem de yurtdışı uygulamalar için uygundur.

Frame Relay veya TDM altyapısı için data iletişimi yapılacak noktalara Türk Telekom tarafından birer hat çektirilmesi gerekmektedir. Sonrasında bu hatların ucuna birer modem ve router bağlanmalıdır. Burada modemin bir ucu Türk Telekom’dan gelen hatta diğer ucu ise router a bağlanır. Router ın diğer ucu ise bir Hub veya Switch aracılığıyla LAN a bağlanır. Gerekli konfigürasyonlar ve tanımlamalar yapıldıktan sonra bağlantısı yapılan tüm noktalardaki PC ler aynı LAN ortamındaymış gibi çalışırlar. (TT dan alınan data hattının hızı 64Kbps ile 2 Mbps arasında değişmektedir.) Bu bağlantılar yapıldıktan sonra network e dahil olan noktalar arasındaki telefon görüşmelerinin de bu data hattı üzerinden yapılması amaçlanmaktadır. çünkü bu aşamada bu data hattını ister tam kapasite kullanın ister hiç kullanmayın Türk Telekom’a aynı kira ücreti ödenmektedir. Bu yüzden telefon görüşmeleri de bu hat üzerinden yapılırsa özellikle milletlerarası ve şehirlerarası telefon görüşmelerinden önemli bir tasarruf sağlanacaktır. Bunu sağlamanın en basit ve en hızlı yöntemi Data Network üne bağlı olan her noktaya birer adet VOIP cihazının yerleştirilmesidir. VOIP bir cihazının bir ucu Router ın da bağlı olduğu Hub a veya Swith e bağlanır. Diğer ucuna ise ya PBX ya direkt bir telefon ya da bir Fax cihazı bağlanabilmektedir. Böylece telefon ve fax iletişimi sanki aynı ofis içinde yapılıyormuş gibi ücretsiz ve kolay olmaktadır. Bu iletişimde çok basit bir mantık vardır. Burda ses önce VOIP cihazına ulaşarak sayısal dataya çevrilir, Router ve modem aracılığıyla karşı noktaya gönderilir. Orada da yine modem ve router aracılığıyla alınır, oradaki VOIP cihazını iletilir. Buradaki cihazda karşı tarafta yapılan işlemin tersini yaparak data paketi halinde gelen ses işaretini analog sese çevirerek telefona aktarır. Internet üzerinden yapılan iletişimde de yapılan işlem daha farklı değildir. Tek fark arada bir ISP nin olmasıdır. Bu sayede data hattı ofis ile Türk Telekom arasında değilde, Isp ile ofis arasında sağlanarak, ISP nin alt yapısından yararlanılır.

VoIP’nin servis sağlayıcılara ve kuruluşlara sağladığı yararlar:

 

 • Büyük ölçüde maliyet indirimi,
 • Servis sağlayıcılar için gelirlerini artırma fırsatı,
 • Kuruluşlar için üretkenliğin artırılması

Aşağıdaki formu doldurun hemen sizinle iletişime geçelim !
Ankara merkezli firmamız Ankara'nın her bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Demo Talep Edin !