E-Fatura Ankara

Fatura Nedir?

Elektronik ortamda düzenlenen faturalara E-FATURA denmektedir. E-Fatura düzenlemenin 3 temel nedeni vardır:

1-Gerçekleştirilen ticari işlemin yazılı (belgeli) olması gerekir. Bu belgeleme ile hem ülke genelinde istatiksel ekonomik verilere kaynak olunur (aksine kayıt dışı ekonomi denir), hem de ileride iki taraf (alan/satan) arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümünde delil teşkil eder.

2- Belgelendirme; yapılan ticari işlemlerin muhasebe sisteminde kayıt altına alınabilmesi için önceden belirlenmiş belgelerle (örneğin fatura ile) belgelendirilmesi şarttır. Ayrıca borç ve alacakların takibinde de önemli bir yeri vardır.

3- Devletin almış olduğu KDV(Katma Değer Vergisi), Gelir (Kurumlar) Vergisi, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) veya ÖİV (Özel İletişim Vergisi) gibi vergilerin matrahı (yani üstünden vergi hesaplanan tutar) faturaya dayanmaktadır.

Fatura Ne İşime Yarar?

Aşağılarda bir yerlerde özet olarak anlatacağım. E-Fatura sistemini oluşturan dijital ağ bir hayli geniştir. İşin içinde yazılım varsa biraz maliyetli de olur haliyle. Şu anki durumda yaklaşık bir rakam telaffuz edemeyeceğim ama bu sistem artık iyice oturduğundan dolayı, eskiye nazaran daha makul tutarlar ile sistem kurulabiliyor.

E-Faturanın faydaları nelerdir ? :

1- Artık gürültülü nokta vuruşlu yazıcılar ile uğraşmıyor, kaşe-imza uğraşlarına girmiyor, faturayı kargo ile ulaştırma yükü kalkıyor.

2- Gelir İdaresine sağlanan faydadır. Elektronik faturalar %100 oranda Gelir İdaresi Başkanlığı kontrolünde müşteriye ulaşmaktadır. Böylece vergi kaçağının önüne belli oranda geçilmiş oluyor. Ama şu kesin ki e-fatura üstünden yapılan işlemler anlık olarak kayıt altına alınmaktadır devlet tarafından.

E Fatura Sistemi Nasıl Çalışmaktadır ?

Faydalarda gördüğünüz gibi asıl amaç bu faturalaşmayı GİB üstünden yapmaktır. Yani fatura, satıcı tarafından düzenlendikten sonra alıcıya ulaştırılırken Gelir İdaresi Başkanlığı da bilgilendirilecektir.

 

E-Fatura 3 çeşittir:

1-Satıcı faturayı kendi sunucusundan direkt GİB’ e gönderir, oradan da alıcıya gider.

2-Satıcı, direkt GİB portalı (web sitesi) içinde faturayı düzenler, oradan da fatura alıcıya gider.

3-Fatura satıcı tarafından kesildikten sonra “Entegratör” adındaki portallara gönderilir.  Gönderilen faturanın içeriği GİB ’in sistemine uyum sağlayacak şekilde değişime uğrar. Fatura GİB’ e, oradan da alıcıya elektronik olarak ulaşır.

Öncelikle şu temel prensibi söylemem gerekir: Satıcının e-fatura düzenleyebilmesi için; hem satıcı, hem de alıcı e fatura mükellefi olmak zorundadır. Çünkü e-fatura üzerinden faturalaşma olabilmesi için her iki tarafın da teknik alt yapısının e-fatura için hazır olması gerekir.

Bir firmanın e-fatura mükellefi olması onun her şartta e-fatura düzenlemesi zorunluluğunu getirmez. Alıcı taraf e fatura mükellefi değil ise, e fatura mükellefi olan satıcı, kağıt fatura düzenlemeye mecburdur

İhracatta da e-fatura düzenlenmesi zorunluluğu (01.07.2017’den itibaren) yürürlüğe girdi.

E fatura mükellefi olmanın şartları nelerdir?

Belli bir cironun üstünde hasılatı olanlar (2014 ve sonrası için brüt 10 Milyon TL) ve bazı ÖTV ’ ye tabi malları üreten veya ithal edenlerdir. Bu şartları sağlayan mükellefler e-fatura mükellefi olmak zorundadırlar. Ama bu şartları sağlamayanlar da kendi talepleri doğrultusunda Vergi Dairesi’ne başvurup e-fatura mükellefi olabilirler .

Bu kapsam zaman içinde genişletilmektedir, yani e fatura mükelleflerinin sayısı arttırılmaktadır.

 

Aşağıdaki formu doldurun hemen sizinle iletişime geçelim !
Ankara merkezli firmamız Ankara'nın her bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Demo Talep Edin !