Sunucu Bazlı Sistemler Ankara

Sunucu bazlı sistemler ile Thinclient (TC) çoğu zaman karıştırılmaktadır. Aslında TC Sunucu bazlı sistemlerin client tarafında kullanılan ürünlerden sadece biridir.

Sunucu Bazlı Sistemleri 3 başlık halinde toplayabiliriz.

 

  1. Terminal Server uygulaması (TS)
  2. Sanallaştırma (Client)
  3. Streaming

Terminal Server uygulaması ve Sanallaştırma her ne kadar tamamen aynı  olmasalar bile client (PC veya TC) server’a RDP (Uzak Masaüstü Bağlantısı) veya ICA ile bağlanır. Terminal server’da kullanıcı tanımlanır, uzaktaki kullanıcılar bu servere RDP veya ICA ile bağlanır. Buna karşılık sanallaştırmada ise bağlanacak her bilgisayar veya TC için serverda bir PC oluşturulur. Kullanıcı direkt bu PC’ye bağlanarak çalışır. Gerek TS gerek sanallaştırmada bağlantının yavaş olmasının esas sebebi RDP olarak görülmektedir. RDP server’ın kaynaklarını eşit olarak paylaştırdığı için bazı kullanıcılarda sıkışmalar gözükürken bazılarında ise fazladan kaynak tüketilir. Örneğin; 100 MBit ethernet’i olan bir TS’a  10 kullanıcı bağlanması durumunda RDP protokolü networkü 10 eşit parçaya bölerek dağıtır. Bu durumda 3 Mbit ihtiyacı olan bir kullanıcı fazladan 7 Mbit i kullanırken 15Mbit e ihtiyacı olan kullanıcı ise boşu boşuna sıkışır. Wyse bu problemi TCX denilen bir ilave ile çözümlemiş durumda. Bilhassa multimedia uygulamalarında bu daha net görülmektedir.

Bir PC’ye kurulan Windows XP Pro Service Pack 3 ve bütün update ile beraber HDD de yaklaşık 2.2 GB yer kaplamaktadır. İlave programlar ile beraber bu alan yaklaşık 5 GB gibi bir alana gelmektedir. 200 kullanıcılı bir kurumda sadece işletim sistemi ve diğer programlar için kullanılan alan 200 * 5G = 1 Terabyte’ten geçmektedir. Streaming 1 TB’a karşılık sadece 5 GB alan işgal ederek 200 PC’yi aynı özelliklerle çalıştırabilmektedir.

Kullanıcılar hiçbir şekilde server’a yüklenmiş olan imaj üzerinde değişiklik yapamamaktadır. Kendilerine dosyaları, ekran görüntüleri hakkında yetki verilmişse server’da kendilerine açılan alana bilgilerini kaydedebilmekte, ekran resimleri, vb değişiklik yapabilmektedir. Buna “kaşeleme” adı verilmektedir.

Kaşe yetkisi verilmemiş kullanıcılar (örneğin: öğrenciler) bilgisayar üzerinde her türlü işlemi yapabilmektedirler. Virüsün yayılmasından dosyaların silinmesine, register ayarlarının bozulmasından harddiskin formatlanmasına kadar yapılabilecek bütün yazılımsal işlemler Client (TC veya PC) kapanıp açılması ile eski haline gelmektedir.

Sistem yöneticisi uzaktan bütün client’lara rahatlıkla hükmedebilmekte, kapatıp açma işlemlerini yapabilmektedir. Bir PC üzerinde yapılabilecek bütün işlemlerin hepsi yapılabilmektedir. Bir PC’ye takılabilecek bütün cihazlar (yazıcı, kamera vb) takılabilmekte ve kullanılabilmektedir.

TS ve sanallaştırmada server’in güçlü olması gerekirken streaming’de clientlar serverı sadece bir HDD gibi kullandıklarından dolayı server’da en fazla HDD’ler ve network önem kazanmaktadır. Active Directory ile tamamen uyumlu olarak çalışmaktadır.

Client (TC veya PC) arızalanması durumunda yedekte olan aynı özellikteki cihazın takılması ile sistem hemen çalıştırılabilmekte, yapılan ayar ile eski bilgisayarın bütün bilgilerini geri getirebilmektedir. Böylece veri kaybı en düşük seviyeye getirilmektedir.

Sistem network üzerinden çalıştığından kopyalama işlemleri normal PC’dekine göre 4 kat daha yavaş olmaktadır.

Yönetici olarak açılan imaj üzerinde yapılan değişiklikler clientlerin kapanıp açılması ile hemen aktif hale gelmektedir.

Networkten çalışması sebebiyle en fazla yoğunluk sabah bütün clientlerin açıldığı anda yaşanacaktır. Yapılan testlerde 3 GHz işlemcili, 1 GB ram, 2*15.000 RPM hdd (raid’lenmiş) ve 1 Gbit Ethernet özellikli bir serverda 44 client 90 saniye ile 129 saniye arasında açıldığı görülmüştür.

Aşağıdaki formu doldurun hemen sizinle iletişime geçelim !
Ankara merkezli firmamız Ankara'nın her bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Demo Talep Edin !